Kto przywi?zuje si? do dobrego drzewa, zyskuje dobry cie?"

Miguel de Cervantes

Archidea   Jeste?my absolwentami Wydzia?u Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Specjalizujemy si? projektowaniem, tworzeniem i piel?gnacj? terenów zieleni. Dysponujemy fachow? wiedz?, profesjonalnym sprz?tem ogrodniczym oraz do?wiadczeniem, które wraz z kreatywno?ci? w pe?ni pomaga nam realizowa? projekty. Powierzone nam zadania wykonujemy terminowo z nale?yt? staranno?ci?, gwarancj? oraz trosk? o zadowolenie naszych klientów.

Zapraszamy do zapoznania si? z ofert? us?ug.

Polecamy równie? odwiedzenie naszego bloga zielonaarchidea.blogspot.com